Skaičiuoklės naudojimas

Norėdami naudoti skaičiuoklę savo internetiniame puslapyje, turėsite į savo internetinio puslapio kodą (į <body></body>, pageidautina kodo apačioje) įterpti šias eilutes:

<div id="ib_calculator"></div>

<script async>
  (function (w, d, s, o, f, js, fjs) {
    w[o] = w[o] || function () { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) };
    js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    js.id = o; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(window, document, 'script', '_ibCalculator', 'https://skaiciuokles.inbank.lt/js/calculator'));

  _ibCalculator('init', {
    calcKey: '16ac3af4dcd38b40e422ca630b4adb8e',
    layout: 'ib-003',
    colorScheme: 4,
    element: 'ib_calculator',
    amountTotal: 500,
    amountAdvance: 0,
    term: 18,
    selectPrice: false,
  });
</script>

Skaičiuoklės parametrai:

Parametro pavadinimas Parametro reikšmės paaiškinimas Parametro būtinumas
calcKey Jums suteiktas unikalus skaičiuoklės raktas. Pvz.: 16ac3af4dcd38b40e422ca630b4adb8e *
layout Šablono pavadinimas. Pvz.: ib-001, ib-002, ib-003, ... Visi variantai apžvelgti (žemiau) skyriuje „Skaičiuoklės šablonai“. Nenurodžius šio parametro reikšmės, numatytoji šablono reikšmė bus "ib-003".
colorScheme Šablono spalvos. Galimi pasirinkimai 1-4. Pasirinkus reikšmę nuo 1 iki 3, skaičiuoklė bus atvaizduojama su „Inbank | Mokilizingas“ logotipu. Pasirinkus reikšmę 4, skaičiuoklė naudos „Inbank“ logotipą. Nenurodžius šio parametro reikšmės, numatytoji šablono spalvos reikšmė bus 3.
element Html elemento identifikatoriaus pavadinimas. Šiame elemente bus atvaizduojama skaičiuoklė. Jeigu šis parametras nenurodytas, bus naudoajamas standartinis identifikatorius "ib_calculator".
amountTotal Pardavimo kaina eurais (dešimtainio formato skaičius). Pvz.: 1500.53 arba 1500,53 *
amountAdvance Avansas eurais (dešimtainio formato skaičius). Pvz.: 150.56 arba 150,56
term Mėnesių skaičius, kuriems bus paskaičiuota pradinė išperkamosios nuomos kaina. Pvz: 24 *
selectPrice Finansuojamos sumos įvedimas. Jis veikia, kai šio parametro reikšmė yra = "true".
tariffCode Tarifo kodas, pagal kokią kainodarą bus paskaičiuota pradinė išperkamosios nuomos kaina.

Skaičiuoklės metodai:

Šie skaičiuoklės metodai (funkcijos) suteikia papildomo funkcionalumo skaičiuoklei.

Metodo pavadinimas Metodo aprašymas
update

Šis metodas leidžia atnaujinti skaičiuoklės reikšmes.

Parametrai, kuriuos galima atnaujinti: amountTotal, amountAdvance, term. Parametrus galima atnaujinti vienu kartu arba atskirai (žiūrėti pavyzdžius žemiau).

Dinamiškai iškviesti šį metodą galima tik po skaičiuoklės užkrovimo (po init metodo).


Parametro "term" atnaujinimas:
_ibCalculator('update', { term: 16 });


Daugiau nei vieno parametro atnaujinimas:
_ibCalculator('update', { amountTotal: 300.42, amountAdvance: 50, term: 16 });

Skaičiuoklės šablonai

Skaičiuoklės yra pristaikančio dizaino (responsive) ir jų išmatavimai gali būti keičiami (plotis/aukštis) nustatant width/max-width, height/max-height CSS stiliaus reikšmes skaičiuoklės elementui (kuris nustatomas pagal identifikatorių - "element"). Didžiausius/mažiausius skaičiuoklės išmatavimus galite rasti virš kiekvienos skaičiuoklės pavyzdžio.

ib-001

Skaičiuoklės mažiausias plotis yra 250px, mažiausias aukštis yra 65px
Skaičiuoklės didžiausias plotis yra 400px, didžiausias aukštis yra 80px

ib-002

Skaičiuoklės mažiausias plotis yra 500px, mažiausias aukštis yra 70px
Skaičiuoklės didžiausias plotis yra 992px, didžiausias aukštis yra 90px

ib-003

Skaičiuoklės mažiausias plotis yra 300px, mažiausias aukštis yra 125px
Skaičiuoklės didžiausias plotis yra 402px, didžiausias aukštis yra 150px

ib-004

Skaičiuoklės mažiausias plotis yra 350px, mažiausias aukštis yra 65px
Skaičiuoklės didžiausias plotis yra 400px, didžiausias aukštis yra 80px

modal

Skaičiuoklės didžiausias plotis yra 640px